มารู้จักสุดยอดการโฆษณาที่ทำให้ผู้บริโภคสนใจในตัวสินค้า

การโฆษณา คือการแนะนำตัวสินค้าให้ผู้บริโภครู้จัก คล้ายกับเครื่องมือสื่อสารที่ทำให้เห็นภาพและรู้ถึงความแตกต่างของสินค้าแต่ละประเภท แต่ละยี่ห้อ เมื่อสมัยอดีตการโฆษณานั้นยังไม่มีภาพให้เห็นอย่างปัจจุบัน ยังใช้วิธีเป่าประกาศเรียกลูกค้าถ้าทันสมัยหน่อยก็อาจจะเป็นการโฆษณาตามเสียงวิทยุที่เราเคยได้ยินกันในสมัยเด็กเวลาที่คุณตาคุณยายฟังละครทางวิทยุนั่นเอง ในปัจจุบันการโฆษณานั้นนิยมที่จะใช้วิธีการแพร่ภาพเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงรูปลักษณ์และสรรพคุณโดยสังเขป และมีท่าทางคำพูดที่เชิญชวนให้นำผลิตภัณฑ์มาใช้งานหรือไปใช้บริการของอุปโภคและบริโภคต่างๆ การโฆษณาแพร่ภาพนั้นจะโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หรืออาจจะเป็นป้ายโฆษณาสูงๆ ท้ายรถประจำทาง เป็นต้น

4 ประเภทของการโฆษณาที่น่าสนใจ

การโฆษณา

 • การโฆษณาระดับชาติ เป็นการโฆษณาที่เหมาะกับสินค้าที่มีการวางขายตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้าทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย การใช้สื่อนั้นเราควรเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่โฆษณาในหลากหลายพื้นที่ได้ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และทางโซเชียลมีเดีย
 • การโฆษณาการค้าปลีก เป็นการโฆษณาระดับท้องถิ่น เป็นการโฆษณาที่เหมาะกับสินค้าที่ขายในพื้นที่เฉพาะเท่านั้นไม่มีขายทั่วไป สามารถซื้อได้เป็นบางพื้นที่เช่น อู่ซ่อมรถ ร้านอาหาร หรือห้างสรรพสินค้า ซึ่งในการโฆษณาแบบนี้จะใช้วิธีการโฆษณาได้ไม่มากนัก เช่น ใบปลิว แผ่นพับ วิทยุท้องถิ่น หรือโปสเตอร์ เป็นต้น
 • การโฆษณาทางการค้า เป็นการโฆษณาที่อยู่ในระดับที่แคบกว่าค้าปลีก เพราะการโฆษณาแบบนี้จะเหมาะกับพวกขายตรงเสียมากกว่าคือ สินค้าจะออกจากศูนย์ใหญ่ ไปสู่ตัวแทนขาย ส่วนใหญ่วิธีที่จะใช้โฆษณานั้น จะเป็น แคตตาล็อค เอกสารแนะนำสินค้า และการจัดบูธนิทรรศการต่างๆ
 • การโฆษณาสำหรับนำทางเจ้าหน้าที่ขายสินค้าพิเศษ เป็นการโฆษณาสินค้าที่มีมูลค่าสูง และน้ำหนักค่อนข้างเยอะ หาลูกค้ายากหรือเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก การโฆษณาประเภทนี้จะใช้วิธีการ ให้พนักงานเอาสินค้าไปทดลองให้ลูกค้าดูเพื่อดึงดูดความสนใจ

ทำไมต้องโฆษณา เพื่ออะไร?

 • โฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคทั้งหลายมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ
 • โฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารที่เป็นความจริง และเป็นประโยชน์สูงสุด
 • โฆษณาเพื่อชักจูงหรือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้มีความต้องการในการซื้อสินค้า

วัตถุประสงค์ที่สำคัญสำหรับการส่งเสริมการขาย

 • เพื่อนำสินค้าใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดและทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 • เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อสินค้าของลูกค้าให้ซื้อบ่อยมากขึ้น
 • เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าและกระตุ้นความต้องการซื้อของลูกค้าให้เยอะขึ้น
 • เพื่อสร้างหน้าตาให้กับบริษัทให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
 • เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคหันไปใช้สินค้าของคู่แข่งขัน