Google analytics ในการวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำ SEO

Google Analytics เป็นเครื่องมือซึ่งเปิดให้ใช้แบบๆฟรีของ Google มันมีหน้าที่ช่วยเก็บข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อคุณจะได้นำข้อมูลนี้ ไปวิเคราะห์พร้อมปรับปรุงงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะทั้งในเรื่องของการทำการตลาด , การซื้อโฆษณา , การปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งการหาสิ่งที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์สนใจมาเป็นตัวดึงดูด เช่น สินค้า , บริการ เป็นต้น สรุปแล้ว Google Analytics เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่ง ซึ่งช่วยในการเก็บข้อมูล พร้อมนำไปวิเคราะห์ โดยมันจะทำให้เราทราบถึงปัญหา จนสามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อจะทำให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตรวมทั้งมียอดขายเพิ่มขึ้นอีกมากมายในอนาคต โดย Google Analytics คอยเก็บข้อมูลให้คุณนั้น มันเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องใช้งานอยู่แล้ว เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยอันดีมากๆ

สาระสำคัญและประโยชน์ของ Google analytics

  • Google Analytics จะช่วยคุณเก็บข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ว่า เข้ามาจากการโฆษณาหรือการทำการตลาดผ่านสื่อชนิดใด เช่น ตามมาจากโพสต์บน Facebook , E-mail หรือ ค้นหาใน Google แล้วเจอ โดยข้อมูลเหล่านี้มันทำให้คุณทราบว่าช่องทางไหน เป็นช่องทางดีที่สุดในการเพิ่มจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ให้มากขึ้น เป็นต้น
  • Google Analytics ช่วยคุณเก็บยอดขายอันเกิดขึ้น จากการที่ลูกค้าเข้ามาชมเว็บไซต์ในช่องทางต่างๆ และพอนำมาคำนวณพร้อมรวมกับต้นทุนค่าโฆษณาแล้ว ก็จะทำให้คุณทราบว่าช่องทาไหน เป็นช่องทางอันมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความคุ้มค่ากับเงินไปมากที่สุด ทั้งในเรื่องของยอดขายเพิ่มมากขึ้น , ยอดการสั่งซื้อ รวมทั้งการสมัครสมาชิก สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถกำหนดงบประมาณไปกับการใช้สื่อหลากหลายช่องทาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • Google Analytics ช่วยบอกคุณได้ว่า คนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่ากัน และมีอายุประมาณเท่าไหร่ โดยข้อมูลนี้จะทำให้คุณทราบว่า ใครเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งกระตุ้นการสร้างยอดขายมากที่สุด หรือใครเป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งจำเป็นต้องให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในเรื่องของพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ทาง Google Analytics ก็จะทำการให้ข้อมูลกับคุณ ในเรื่องของจำนวนหน้าเว็บไซต์ที่ลูกค้าเข้าดู , เวลาที่ผู้คนใช้ไปกับเว็บไซต์ และข้อมูลชิ้นสำคัญ คือ ข้อมูลว่าผู้ที่ได้ตัดสินใจเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณนั้นได้ซื้อสินค้าไปหรือไม่ สินค้าตัวไหนขายดี ตัวไหนขายไม่ได้ โดยข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลต่างๆ ดังกล่าวมานี้ จะนำไปประมวลผลพร้อมสรุปในรูปแบบของรายงาน ซึ่งสามารถอ่านแล้วเกิดความเข้าใจได้ง่าย เจ้าของเว็บไซต์สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างทันทีทันใด